งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

Category Archives : พนักงานฝ่ายผลิต

31 พฤษภาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

21 พฤษภาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

11 พฤษภาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20

Read More

19 เมษายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

6 เมษายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง

Read More