หางาน เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี(KIZ)

งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

หัวหน้างานฝ่ายประกันคุณภาพ

หัวหน้างานฝ่ายประกันคุณภาพ

11 กุมภาพันธ์, 2019คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานประกันคุณภาพ อย่างน้อย 1 ปี

(รับจำนวน   2   อัตรา)

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด

509/1 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร.  037-204438 ต่อ 106

Email.   pinyo@sunif.co.th