หางาน เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี(KIZ)

งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC Operator (ด่วน…!)

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC Operator (ด่วน…!)

12 พฤศจิกายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป (พ้นภาระทางทหาร)
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ชึ้นไป ในสาขา ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์, เครื่องกล
  • มีทักษะงานซ่อมบำรุง หรือมีความรู้ความเข้าใจในระบบ 5 ส.
  • มีประสบการณ์ในงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนโลหะ ยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมหนัก
  • มีประสบการณ์โดยตรงด้านการดูแลคุณภาพในกรพบวนการผิตและประกอบชิ้นงาน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนดต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การใช้ Heidenhien control จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด หรือสามารถอ่านแบบอุตสาหกรรมพื้นฐานได้
  • สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้

 

(รับจำนวน  1  อัตรา)

 

บริษัท โวสท์ อัลพีน เรลเวย์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

612/11 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 082-3080565

Email.  wirot.jindarattanakulchai@voestalpine.com