พนักงานควบคุมเครื่องจักร CNC, Milling

พนักงานควบคุมเครื่องจักร CNC, Milling
พนักงานควบคุมเครื่องจักร CNC, Milling

12 พฤศจิกายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย
  • ไม่จำกัดอายุ (พ้นภาระทางทหาร)
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ชึ้นไป ในสาขา ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์, เครื่องกล
  • มีทักษะงานซ่อมบำรุง หรือมีความรู้ความเข้าใจในระบบ 5 ส.
  • มีประสบการณ์ในงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนโลหะ ยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมหนัก
  • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักร CNC โดยตรง CNC Machine, Milling หรือเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การใช้ Heidenhien control จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด หรือสามารถอ่านแบบอุตสาหกรรมพื้นฐานได้
  • สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถปฏิบัติตามระบบ ISO 9001, 14001 และ OHSAS 18001

 

(รับจำนวน  1  อัตรา)

 

บริษัท โวสท์ อัลพีน เรลเวย์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

612/11 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 082-3080565

Email.  suponched.petcharat@voestalpine.com