หางาน เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี(KIZ)

งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

พนักงานควบคุมเครื่องจักร CNC, Milling

พนักงานควบคุมเครื่องจักร CNC, Milling

7 มีนาคม, 2019

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ (พ้นภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ชึ้นไป ในสาขา ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิคส์, เครื่องกล
 • มีทักษะงานซ่อมบำรุง หรือมีความรู้ความเข้าใจในระบบ 5 ส.
 • มีประสบการณ์ในงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนโลหะ ยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมหนัก
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักร CNC โดยตรง CNC Machine, Milling หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การใช้ Heidenhien control จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด หรือสามารถอ่านแบบอุตสาหกรรมพื้นฐานได้
 • สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก (มีใจรักในองค์กร พร้อมที่จะร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว)
 • สามารถปฏิบัติตามระบบ ISO 9001, 14001 และ OHSAS 18001

(รับจำนวน  1  อัตรา)

บริษัท โวสท์ อัลพีน เรลเวย์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

612/11 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย 16 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร.  098-8899408

Email.  suponched.petcharat@voestalpine.com