งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

พนักงานจัดเก็บเส้นด้าย

พนักงานจัดเก็บเส้นด้าย

26 กรกฎาคม, 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น – ม.6
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

บริษัท ซีฟาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

517/1 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย 17 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-204555