งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

15 มิถุนายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง
  • อายุ 26 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และได้รับการรับรอง จป.วิชาชีพ หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  • สามารถทำงานด้านความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, Word, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  • ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีสื่อสารได้

(รับจำนวน  1 อัตรา) 

บริษัท นิสเซ่น เคมิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

454/6 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย 8 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-204487 ต่อ 210

Email : suriyan@nct.co.thhr@nct.co.thhr2@nct.co.th