งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

นักเคมี

นักเคมี

9 สิงหาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเคมี, วิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ และปฎิกิริยาของสารเคมี
  • การใช้เครื่องมือ / อุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพ

(รับจำนวน 1 อัตรา)

บริษัท พลังงานบริสุทธฺ์ จำกัด (มหาชน)

507 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย 7 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-455034 ต่อ 0

Email : napapat.c@energyabsolute.co.th