งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

พนักงานห้องชั่งน้ำหนัก

พนักงานห้องชั่งน้ำหนัก

11 พฤษภาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง
  • อายุ 20 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี, คอมพิวเตอร์, การจัดการ
  • มีความรู้และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถทำงานเข้ากะได้

(รับจำนวน 1 อัตรา)

บริษัท พลังงานบริสุทธฺ์ จำกัด (มหาชน)

507 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย 7 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-455034 ต่อ 0

Email : napapat.c@energyabsolute.co.th