งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

PC Staff / Production Control

PC Staff / Production Control

9 เมษายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร)
  • วุฒิการศึกษา ปวส.
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ
  • มีใบอนุญาติขับขี่รภจักรยานยนต์/รถยนต์ ต้องมีสำเนาทะเบียนรถ และสำเนา พ.ร.บ. (หากไม่มีเอกสารทางบริษัทฯ จะไม่พิจารณาในการรับใบสมัคร)

(รับจำนวน 1 อัตรา) ** พนักงานรายเดือน **

บริษัท คุราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

612/16 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย 16 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-455100 ต่อ 2001