งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

วิศวกรฝ่ายผลิต

วิศวกรฝ่ายผลิต

25 กุมภาพันธ์, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย
  • อายุ 21 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับเคมี เครื่องจักรและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม
  • สามารถทำงานเข้ากะได้

(รับจำนวน 3 อัตรา)

บริษัท พลังงานบริสุทธฺ์ จำกัด (มหาชน)

507 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย 7 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110