งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

วิศวกรฝ่ายผลิต

วิศวกรฝ่ายผลิต

11 พฤษภาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย
  • อายุ 21 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์งานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความรู้เกี่ยวกับเคมี เครื่องจักรและเครื่องมือในอุตสาหกรรม

(รับจำนวน 3 อัตรา)

บริษัท พลังงานบริสุทธฺ์ จำกัด (มหาชน)

507 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย 7 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-455034 ต่อ 0

Email : napapat.c@energyabsolute.co.th