งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)

18 พฤศจิกายน, 2020

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ
  • มีความรู้ทางด้านการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ (เน้นเวอร์เนีย)
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี (เน้น Excel)
  • ต้องเข้าใจและอ่าน Drawing ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรุ้พื้นฐานในงานระบบ ISO

(รับจำนวน  2 อัตรา)

บริษัท ไทยอี เมทัล เวิร์คส จำกัด

518/2 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-204409

ใส่ความเห็น