งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

QC Leader

QC Leader

6 กุมภาพันธ์, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ 3 ปี
  • มีความรู้ทางด้านการใช้เครื่องมือวัดต่างๆ (เวอร์เนีย)
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี (เน้นงาน Excel)
  • เข้าใจและอ่าน Drawing ได้อย่างดี
  • มีความรุ้เข้าใจในงานระบบ ISO ได้อย่างดี
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

(รับจำนวน  1 อัตรา)

บริษัท ไทยอี เมทัล เวิร์คส จำกัด

518/2 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-204409