งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

Production Engineer

Production Engineer

18 พฤศจิกายน, 2020

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีเครื่องกล, เทคโนโลยีการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานผลิต อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี (เน้น Excel)
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • มีความรุ้พื้นฐานในงานระบบ ISO

(รับจำนวน  1 อัตรา)

บริษัท ไทยอี เมทัล เวิร์คส จำกัด

518/2 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-204409

ใส่ความเห็น