งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

พนักงานเขียนแบบและงาน IT

พนักงานเขียนแบบและงาน IT

14 กรกฎาคม, 2020

คุณสมบัติ

  • เพศชาย – หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาช่างเทคนิคการเขียนแบบ การเขียนแบบเครื่องกล
  • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หรือเขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติได้
  • สามารถร่าง และเขียนแบบรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆ และรพบบการทำงานต่างๆ ของเครื่องจักรกล และระบบการทำงานต่างๆ ของวิศวกรรมเครื่องกลได้ดี
  • มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง
  • มีความรุ้ความเเข้าใจภาษาอังกฤษดีพอใช้
  • สามารถแก้ไขปัญา Hardware, Software, Network
  • ดูแลระบบ Network
  • ช่วย Support งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กร

(รับจำนวน 1 อัตรา)

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด 

450 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย 4 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-629675-6, 098-2898166

Email : hr@kshindustry.com