หางาน เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี(KIZ)

งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

Archives : ธ.ค.-2018

29 ธันวาคม, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

29 ธันวาคม, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

25 ธันวาคม, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร Vocatio

Read More

25 ธันวาคม, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

24 ธันวาคม, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20

Read More

24 ธันวาคม, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง

Read More