หางาน เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี(KIZ)

งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

Category Archives : พนักงานธุรการ

13 มีนาคม, 2019

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง

Read More

11 กุมภาพันธ์, 2019

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

24 มกราคม, 2019

คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการ

Read More

15 มกราคม, 2019

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง

Read More