งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

Category Archives : พนักงานฝ่ายผลิต

8 มิถุนายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

7 มิถุนายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

7 มิถุนายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

31 พฤษภาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

27 พฤษภาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

21 พฤษภาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

11 พฤษภาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 20

Read More