งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

Category Archives : พนักงานฝ่ายผลิต

5 สิงหาคม, 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

26 กรกฎาคม, 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ หญิ

Read More

19 กรกฎาคม, 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกั

Read More

13 กรกฎาคม, 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ หญิ

Read More

28 มิถุนายน, 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

13 พฤษภาคม, 2022

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More