งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ)

งานในกบินทร์บุรี, งานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี, หางานในกบินทร์บุรี

Category Archives : พนักงานฝ่ายผลิต

28 กันยายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-

Read More

27 กันยายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

9 กันยายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

9 กันยายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 18

Read More

4 กันยายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

1 กันยายน, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

27 สิงหาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

9 สิงหาคม, 2021

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย

Read More