บริษัทที่อยู่ในโครงการ ฯ

บริษัทที่อยู่ในโครงการ ฯ

kizhaierHitahiatacsuraponfoofssunifsrixonfast pptswTSW P&PtktsefartarofujikurakpcHitahi_TSTinoachabiroleartroykaseisinoharachufe-tronicYJ wan Tapaco Thaimed thaiyih Tse Lup ruskin polyfoam PHR pacific Nissen KMT KSH-1 KTK Lafranconi Lockin Energy Daito chow Chancharern bmi2 besta awapaper  mp Voestalpine1BowmanHigasgetHiga