บริษัทที่อยู่ในโครงการ ฯ

บริษัทที่อยู่ในโครงการ ฯ

kizsuraponfoofssuniffast pptswTSW P&PtktsefartarofujikurakpcHitahi_TSTinoachabirolearkaseife-tronicYJ wan Thaimed thaiyih Tse Lup ruskin polyfoam PHR pacific Nissen KMT KSH-1 KTK Lafranconi Energy chow Chancharern bmi2 awapaper  mp Voestalpine1BowmanHiga