Q.A. Inspector

Q.A. Inspector
Q.A. Inspector

14 พฤษภาคม, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศหญิง
  • อายุ 21 – 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า
  • สามารถเข้ากะได้
  • ขยัน อดทน ตั้งใจในการทำงาน และเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา
  • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมิกวัด Vernier เป็นอย่างดี

 

 

(รับจำนวน  1  อัตรา)

 

 

บริษัท คุราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

612/16 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช  ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-455100 ต่อ 0