QA. Inspector

QA. Inspector
QA. Inspector

29 พฤศจิกายน, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศหญิง
  • อายุ 21 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวัดอย่างดี
  • สามารถเข้ากะได้
  • ขยัน อดทน ตั้งใจในการทำงาน และเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา

 

 

บริษัท คุราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

612/16 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช  ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-455100 ต่อ 0