Engineer

Engineer
Engineer

17 กุมภาพันธ์, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย – หญิง
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา Chemical Electrical, Mechanical
  • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

 

 

 

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

612/12 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช  ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-455711

Email.  mukarin.y@th.fujikura.com