เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

24 มกราคม, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
  • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (MS.Office , AutoCAD, Solid Works)
  • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารโครงการและการเขียนรายงาน โดยเฉพาะการดำเนินโครงการเพื่อการทำงานวิจัย
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาสิ่งต่างๆ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารได้

 

(รับจำนวน  1  อัตรา)

 

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

454 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช  ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

โทร. 037-204396-9 ต่อ 143

Email.  wiparat@pp.premier.co.th (คุณปุ๊กปิ๊ก 091-8192237)