Available Jobs (106)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

17 สิงหาคม, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

ช่างไฟฟ้า

17 สิงหาคม, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

พนักงานปฏิบัติการ

17 สิงหาคม, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 23

Read More

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

17 สิงหาคม, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการ

Read More

พนักงานฝ่ายผลิต

9 สิงหาคม, 2017

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More