Available Jobs (159)

Technician

26 เมษายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง

26 เมษายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

พนักงานเปลี่ยนแม่พิมพ์

26 เมษายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

พนักงานสต๊อก

26 เมษายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

Operator Casting

26 เมษายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย

Read More

Printing Engineer Staff

26 เมษายน, 2018

คุณสมบัติผู้สมัคร Male &#

Read More